مقاله ترجمه شده استقلال مدیران، کنترل استراتژیک، سیاست های سازمانی و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک: بررسی تجربی حلقه های مفقوده در بخش هتل

15,000 تومان

سال انتشار:2016

مجله:Tourism Management

تعداد صفحات انگلیسی:11

تعداد صفحات فارسی:33

 

تخفیف نیاز دارید؟ عضو ویژه شوید.