پرسشنامه استاندارد اخلاق در سازمان فیر(2002)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:2

سوالات:20

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

35% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده تا پایان خرداد _کد تخفیف: ZSJEFGX9