پرسشنامه استاندارد مهارت‌ها و توانایی های روابط انسانی مک آدام(2005)

5,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر:دارد

تعریف عملیاتی: دارد

مولفه:5

سوالات:42

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: دارد

روایی  پرسشنامه: دارد

 پایایی پرسشنامه:دارد

منبع: دارد

فرمت:word

تعداد صفحات:5