دانلود ترجمه مقاله نگاه جدید به، انطباق با رویه های کاری: از منظر اشتیاق – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

در صنایعی که رعایت ایمنی در آنها ضروری است، سازمان ها تمایل دارند که از رویه های مکتوب که تعیین کننده چگونگی اجرای وظایف کاری خطرناک بوده و رویکرد عمده برای کنترل خطرات هستند، استفاده نمایند (Hale and Swuste, 1998). اصطلاحات “رویه ایمنی” و “رویه” در ادبیات، برای نشان دادن رهنمودهای مکتوب و مقرراتی که مربوط به ایمنی هستند، به کار می رود (Hale and Borys, 2013a). یافته ها نشان می دهد که عدم انطباق با رویه ها یکی از مهم ترین عوامل موثر در ایجاد حوادث است (Dekker, 2005; Hopkins, 2011). محققان، علاقه زیادی به درک رفتار سازمانی کارکنان دارند (Clarke, 2006).