مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

18,000 تومان

35% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده تا پایان تیر _کد تخفیف: ZSJEFGX9