دانلود ترجمه مقاله اختلالات اضطرابی و بد رفتاری در دوران کودکی به عنوان پیش بینی کننده نتایج اختلال دو قطبی – الزویر ۲۰۱۸

15,000 تومان

نتیجه‌گیری مقاله با وجود اینکه اختلالات اضطرابی کوموربید با شدت کلی اختلال دوقطبی در ارتباط هستند، ولی بد رفتاری در دوران کودکی مخصوصا با اقدام به خودکشی مرتبط است. پزشکان باید به طور منظم و سیستماتیک هر دو فاکتور را مورد ارزیابی قرار دهند. لازم است برای بهبود نتایج افراد مبتلا به اختلال دو قطبی دارای اختلالات اضطراب کوموربید و سابقه بد رفتاری در دوران کودکی مداخله شود.