دانلود ترجمه مقاله روند و مدیریت دانش برای ابزارهای ماشینی با ارزش (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷)

20,000 تومان

ابزارهای ماشینی CNC تولیدات ویژه می باشد، زیرا کیفیت آن تنها متاثر از فواید تولید کننده های ابزار ماشینی نمی باشد، اما می تواند کیفیت بخش های تولید شده در سیستم های تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، فعالیت های نگهداشت و سرویسی نیازمند سرمایه دارهای مختلف می باشد تا با همدیگر برای عمل های نگهداشت رضایت بخش، کارا و موثر فعالیت نمایند. بررسی کنونی و قبلی در سیستم های سرویس تولید و سیستم های نگهداشت کامپیوتری بصورت کلی روی تولیدات پیچیده نسبت به ابزارهای ماشینی که محصولات را تولید می نمایند متمرکز می باشند.