دانلود ترجمه مقاله تاثیرگذاری جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی – الزویر ۲۰۱۹

24,000 تومان

زنان به وضوح دارای نمایندگی کمتری در رتبه‌های برتر شرکت‌های حسابرسی هستند. این وضعیت که نه تنها در حرفه حسابداری بلکه همچنین در سایر حوزه‌های مدیریت نیز رخ می‌دهد، انگیزه بحث‌های شدید علمی و سیاسی در مورد دلایل آن، و به طور مهمتر، راه‌حل‌های احتمالی، ایجاد کرده است. در مورد خاص اسپانیا، ارقام ما نشان می‌دهند که اگرچه گزارش‌های حسابرسی امضا شده توسط زنان در طول دوره پژوهشی ۸ ساله ما، در پایان سال ۲۰۱۵، سه برابر شده‌اند…