دانلود ترجمه مقاله مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی – الزویر ۲۰۱۷

16,000 تومان

مطالعات مختلف ، اعم از تحقیق علمی و همچنین مطالعات دقیق نشات گرفته از زندگی روزانه ، نشان داده اند که ریسک یک موجودیت قابل اندازه گیری بوده و بنابراین ، قابل پیش بینی است. علوم مدرن، ما را مجهز به بسیاری از ابزار ها و روش ها به منظور مشخص ساختن و اندازه گیری ریسک هایی همانند برنامه های جدید تر و کامل تر و سیستم هایی برای محاسبه ی مقیاس و بزرگی وقوع ریسک می کنند. همچنین دانش ما در این رابطه در طول چند سال گذشته تغییر کرده است.