مبانی نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری)

22,000 تومان