دانلود ترجمه مقاله کاربرد ANP و ELECTRE II در انتخاب تامین کننده محدوده زبان دوگانه – الزویر ۲۰۱۷

24,000 تومان

در بازار رقابتی وحشتناک امروزی، برای شرکت ها ضروری است که تأمین‌کننده های مناسبی انتخاب کنند تا فضایی در محیط کسب و کار به دست آورند. بنابراین، انتخاب تأمین‌کننده یک موضوع مهم برای شرکت ها است. این مقاله نوعی از مسأله های انتخاب تأمین‌کننده را با معیارهای دوترازی بررسی کرد و یک روش هیبریدی ارائه داد که ترکیبی از ANP و ELECRE II در محیط زبانی دوتایی بود. موارد مهم و بنیادی در ادامه به طور خلاصه آورده شده است:
(۱) برهم کنش بین معیار ها یا درون معیار ها در نظر گرفته شده و در همین حال وزن معیار و زیر معیار تعیین شدند، که در توافق بسیار خوبی با موقعیتهای دنیای واقعی داشت.