بایگانی برچسب: ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی

دانلود ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و تست مسیر ساختاری فاکتور اثرگذار بر کارایی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و تست مسیر ساختاری فاکتور اثرگذار بر کارایی – الزویر [...]

پرسشنامه استاندارد ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی کارملی(2005)

پرسشنامه استاندارد ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی کارملی در سال 2005 طراحی شده است. و دارای [...]