بایگانی برچسب: اختلال جنسیتی

دانلود ترجمه مقاله اختلالات اضطرابی و بد رفتاری در دوران کودکی به عنوان پیش بینی کننده نتایج اختلال دو قطبی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود مقاله اختلالات اضطرابی و بد رفتاری در دوران کودکی به عنوان پیش بینی کننده [...]

دانلود ترجمه مقاله پاسخ فیزیولوژیک به هورمونهای تثبیت کننده جنسیت در جوانان خواهان تغییر جنسیت – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله پاسخ فیزیولوژیک به هورمونهای تثبیت کننده جنسیت در جوانان خواهان تغییر جنسیت [...]