بایگانی برچسب: بازاریابی ایمیلی

پرسشنامه استفاده از اینترنت و پست الکترونیک موداوی(2005)

پرسشنامه استفاده از اینترنت و پست الکترونیک موداوی(2005) : ‏استفاده صحیح از اینترنت مستلزم پایبندی [...]

دانلود ترجمه مقاله اهمیت ایمیل مارکتینگ در تجارت الکترونیک – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله اهمیت ایمیل مارکتینگ در تجارت الکترونیک – الزویر ۲۰۱۷:بازاریابی ایمیلی مدت مدیدی [...]