بایگانی برچسب: بازخورد 360 درجه

پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی

پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی پرسشنامه استاندارد بهبود سازمانی شامل 31گویه و هدف آن بررسی مهارت [...]

پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد گالبرایت(2002)

پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد گالبرایت(2002) پرسشنامه استاندارد انواع بازخورد توسط گالبرایت در سال2002 ساخته شد [...]

پرسشنامه استاندارد بازخورد ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان کارثی(۲۰۰۷)

پرسشنامه استاندارد بازخورد ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان کارثی(۲۰۰۷) پرسشنامه استاندارد بازخورد [...]