بایگانی برچسب: بانک

پرسشنامه بهبود عملکرد بانک محقق ساخته(فرحناک،1393).

پرسشنامه عملکرد بانک : عملکرد بانک معیاری جامع از اثربخشی عملیاتی و مالی یک بانک [...]

پرسشنامه عوامل موثربرانتخاب یک بانک

پرسشنامه عوامل موثربرانتخاب یک بانک :  عوامل متعددی می تواند بر انتخاب یک بانک توسط [...]

پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مالی بانک

پرسشنامه عملکرد مالی بانک : عملکرد مالی یک بانک معیاری حیاتی برای ثبات، سودآوری و [...]

دانلود مقاله ارتباط ارزشی جریان های نقدی بانک ها ناشی از عملیات – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله ارتباط ارزشی جریان های نقدی بانک ها ناشی از عملیات – الزویر [...]

ادبیات نظری بانکداری الکترونیک

ادبیات نظری بانکداری الکترونیک ادبیات نظری بانکداری الکترونیک:بانكداري الكترونيك، نوعي خدمت بانكي است كه نخستين [...]