ترجمه مقاله چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری ( CCCV)

20,000 تومان 15,000 تومان

سال انتشار:2018

نشریه:الزویر

تعداد صفحات انگلیسی:11

تعداد صفحات ترجمه شده:35

نویسندگان:مایکل مرز ، لیا زارانتونلو ، سیلویا گراپی

عنوان فارسی:

چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری ( CCCV)

عنوان انگلیسی:

How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale

دنلود اصل مقاله انگلیسی