دانلود ترجمه مقاله درک کل نگر از چشم انداز های زیان مالی برای افزایش اعتماد خریدار برای جستجو، پیشنهاد ، صحبت مثبت و بازدید مکرر از فروشگاه آنلاین– الزویر ۲۰۱8

12,000 تومان

فناوری اینترنت از زمان آغاز قرن بیست و یکم به طور جهانی شناخته شده است. تجارت الکترونیکی با توجه به رشد دینامیکی اینترنت در سراسر جهان رشد کرده و توجه مصرف کنندگان را به خود جلب نموده است. فناوری تبلیغاتی زیادی را جذب کرده است و اکنون یک منبع حیاتی اطلاعات و یک ابزار مشترک برای برقراری ارتباط است که بازپرداخت متقابل و چشم انداز آینده بازاریابان و مصرف کنندگان را فراهم می آورد ( کریستین و همکاران 2011 ).