دانلود ترجمه مقاله رفتار خرید سبز : چارچوب مفهومی و بررسی تجربی مصرف کنندگان هندی_الزویر 2018

20,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله رفتار خرید سبز : چارچوب مفهومی و بررسی تجربی مصرف کنندگان هندی_الزویر 2018:سطح بالای مصرف در سطح جهانی به مسائل پایداری زیست‌محیطی شدیدی مانند گرم شدن زمین، آلودگی هوا، زمین، و تولید زباله منجر می‌شود که جامعه را هدایت می‌کند تا الگوهای مصرف سنتی خود را تغییر دهد و رفتار خرید را به دنبال پایداری زیست‌محیطی تغییر دهد.در نتیجه پدیده رفتار مصرف‌کننده سبز به عنوان یک پارادایم جدید از انضباط بازاریابی برای بازاریابان و محققان در حوزه تحقیقات مصرف‌کننده معاصر تکامل‌یافته است (آوتمن، ۱۹۹۸؛ چارتر و همکاران، ۲۰۰۲؛ پیتی و بلز، ۲۰۱۰؛ و لی و چنگ، ۲۰۱۶).