دانلود ترجمه مقاله محافظه‌ کاری حسابداری و استراتژی تجاری – الزویر ۲۰۱۸

25,000 تومان

در این مقاله به طور تجربی به بررسی ارتباط بین ابهام و محافظه‌کاری حسابداری می‌پردازیم. تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که مطالعه ابهام اغلب بینش‌های سودمندی را فراهم می‌سازد که به دست آوردن آن‌ها در چارچوب سود مورد انتظار استاندارد با ریسک، مشکل است. بنابراین معتقد هستیم که ایجاد پروکسی‌های تجربی قابل اطمینان از ابهام سطح-شرکت، که در طول دوره‌های نسبتا طولانی غالب باشند، مهم است. یکی از اهداف مطالعه ما برداشتن گامی در این جهت بوده است.