دانلود ترجمه مقاله آنالیز تقاضای عسل وارداتی در عربستان سعودی به وسیله سیستم تقاضای مطلوب (ΑIDS) – الزویر ۲۰۱۹

18,000 تومان

هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل تقاضای عربستان برای عسل طبیعی وارداتی از یمن، پاکستان، استرالیا، آرژانتین، مکزیک و آلمان می باشد که حدود ۷۳٫۷ درصد از ارزش واردات عسل طبیعی را در بازه تحقیق (۱۹۹۱ تا۲۰۱۷) را به خود اختصاص داده است. تخمین انعطاف پذیری مارشال با استفاده از مدل ΑIDS نشان می دهد که تمام انعطاف پذیری های قیمت به جر برای انعطاف قیمت داخلی منفی و قابل توجه می باشد. این موضوع با تقاضا برای عسل طبیعی وارداتی از پاکستان در ارتباط است