دانلود ترجمه مقاله ارائه سیگنال توسط شرکت های فناوری درباره کیفیت عرضه های عمومی اولیه – الزویر ۲۰۱۹

23,000 تومان

ما فرض نمودیم که سیگنال های کیفیت با محتوای مشابه جایگزین یکدیگر و سیگنال های با محتوای متفاوت مکمل یکدیگر در توانمندسازی شرکت ها در زمینه جذب سرمایه در IPO هستند. هم چنین ما فرض نمودیم که سیگنال های مدیران شرکت و سرمایه گذاران اولیه نقش قوی تری را در تاثیرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای IPO ایفا می نمایند تا سیگنال های توسعه فناوری.