دانلود ترجمه مقاله مهندسی مدل کسب و کار برای سیستم های تولید غیر متمرکز – الزویر ۲۰۱۷

14,000 تومان

طراحی مجدد مفاهیم تولید، شروع شده و مفاهیم جدیدی مثل DMS، در عمل نقش مهمی ایفا خواهند نمود. اتصال و دستاوردهای صورت گرفته در IoT محرکی برای مفاهیم غیر متمرکز بوده و امکان حضور سیستم های برنامه ریزی و کنترل دیگر در تولید براساس تفکر DMS را فراهم می آورد. توسعه مدلهای کسب و کار برای DMS نیز یکی از وظایف ضروری در تحقیق و پیشرفت توسعه در رایانش ابری یا استانداردسازی می باشد. بنابراین این مقاله با سئوال چگونگی طراحی مدلهای کسب و کار برای DMS سرو کار دارد. با شروع مقاله با بخش مروری بر ادبیات DMS، یادگیری نوآوری مدل کسب و کار از شیوه های مهندسی، مطرح و از آن برای طرح شیوه مهندسی مدل کسب و کار با در نظر گرفتن کلیه فازهای مدل کسب و کار، مثل مدل دوره عمر استفاده می شود.