دانلود ترجمه مقاله عملکرد هتل – الزویر ۲۰۱۷

20,000 تومان

مدیران هتل از استراتژی کسب‌وکار جهت‌گیری بازار استفاده می‌کنند، و برای در نظر گرفتن پیاده‌سازی SMA ، عدم استفاده از SMA توصیه‌شده است. یکی از اولین گام‌ها در این فرآیند ، توجه مدیران هتل به نیازهای آموزشی کارکنان کلیدی می‌باشد. درحالی‌که مدیریت ارشد (مانند ، مدیرکل) و حسابداران مدیریت به آموزش نیاز دارند، ممکن است مدیران سطح پایین‌تر و هم‌چنین سایر کارکنان کلیدی از آموزش بهره‌مند شوند (بارالدیت و همکاران،۲۰۰۷؛ کارلسون وال و همکاران،۲۰۱۵).

به‌عنوان‌مثال، کارلسون وال و همکاران (۲۰۱۵)، بر اساس مطالعه موردی ارتباط میان یک شرکت رباتیک و جنرال موتور به این نتیجه رسیدند که آموزش کارکنانی که با مشتری ارتباط نزدیک دارند ( مانند بازاریابان)، در حسابداری حائز اهمیت می‌باشد ، زیرا معمولاً زمانی برای مشورت کردن با حسابداران و مدیران ارشد وجود ندارد. در عوض، کارکنانی که با شرکت جنرال موتور ارتباط نزدیک دارند، باید بتوانند از حسابداری برای تصمیم‌گیری‌های مهم استفاده کنند.