دانلود ترجمه مقاله اهمیت ایمیل مارکتینگ در تجارت الکترونیک – الزویر ۲۰۱۷

13,000 تومان

بازاریابی ایمیلی مدت مدیدی به طور غیر قابل اعتماد و شکل ناخواسته‌ی مشتریان ارتباطات بازاریابی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر وضعیت آن تغییر کرده‌است و به عنوان یکی از موثرترین فعالیت‌های بازاریابی درگیر در ساخت برند، بهبود روابط با مشتریان، به دست آوردن مخاطبان جدید و فروش‌های شرکت تبلیغاتی محسوب می شود.
اینترنت برای محیط تجاری به منظور اجرای فعالیت‌های بازاریابی اهمیت دارد، که قادر است نسبت به بازاریابی سنتی به تعداد زیادی از کاربران دست یابد، آن هم با توجه به اینکه تعداد آن‌ها هنوز در حال رشد است.