دانلود ترجمه مقاله حس منابع انسانی در شرکت های خانوادگی – الزویر ۲۰۱۷

12,000 تومان

با وجود دیدگاه ‌های نوظهور درباره منحصر به فرد بودن اقدامات HRM در میان شرکت‌ های خانوادگی (گاگن و دیگران، ۲۰۱۴) ما هنوز فاقد نظریه در این مورد هستیم که چگونه ساختارها، روابط، احساسات و اهداف خانواده، تکامل HRM در شرکتهای خانوادگی را شکل می ‌دهند و چگونه HRM، به نوبه خودش، پیامدهای اصلی در میان شرکت ‌های خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد. با این مساله خاص، ما اولین گام مهم را در جهت پر نمودن این شکاف برداشتیم. به طور خاص، مقالات در این مساله خاص گامهای مهمی را در جهت ارائه پاسخ به سه پرسش گسترده زیر اتخاذ می‌کنند: اول، سوابق خانوادگی HRM در شرکتهای خانوادگی چیست؟ دوم، چگونه اعضای خانواده با کارکنان غیر خانواده در کسب ‌و کار خانوادگی تعامل دارند؟ و سوم، چگونه خانواده‌ ها شیوه‌ های HRM را که برای شرکتهای خانوادگی منحصر به فرد هستند مدیریت می نمایند و به سمت چه نتایج سازمانی؟