پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:8

سوالات:76

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:10

15% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9