دانلود ترجمه مقاله ارزیابی سلامت باروری در بیماران خانم مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در لهستان – الزویر ۲۰۱۸

10,000 تومان

بیماران مایل به بارداری بطورمعناداری جوانتر (p < .01)، اغلب نخست زا (p < .001) با نمره ی EDSS پایین تر (p < .006) و نقص حرکتی کمتر (p < .001) بودند. سابقه ی دست کم یک وضع حمل (p < .02) روی تکرار پذیرش ژنیکولوژی تاثیر منفی داشت. سن بالاتر (p < .003)، عدم اشتغال (p < .01)، دست کم یک وضع حمل (p < .043)، مشکلات تعادلی سخت تر (p < .003) و نقص حرکتی شدیدتر (p < .002) با تکرار کمتر پاپ اسمیرها مرتبط بودند. سلامت باروری خانم های مبتلا به ام اس با جمعیت زمینه مشابه است. بنابراین، از مراقبت ژنیکولوژی در آن خانم ها نباید غافل نشد.