دانلود ترجمه مقاله بررسی عددی مخلوط میزان نفت خام در یک کانال طولانی – اسپرینگر ۲۰۱۹

22,000 تومان

در این کار، ما از یک مدل مخلوط نفت بدون جریان ورودی با مرزهای متحرک استفاده کردیم، تا الگوی ترکیب بچ دو نفت خام امتزاج پذیر با ویسکوزیته ها و تراکم های مختلف را در یک کانال دو بعدی طولانی (۱۰۰ متر) مدلسازی کنیم. رفتار اختلاط نفت خام سبک و سنگین، به صورت عددی و با توجه به عدد رینولدز ۶۳۰۰ و عدد اشمیتس ۱۰۴ بررسی شد. شبیه سازی ها با استفاده از مدل های چندلایه ناپایدار، LES و URANS انجام شد.