دانلود ترجمه مقاله اتحاد ذینفعان، گرایش پایداری محیطی و عملکرد مالی

21,000 تومان

با وجود تاثیرات مثبتی که مطالعه ما می تواند ایجاد کند، محدودیت هایی دارد که باعث می شود فرصت های تحقیقاتی در آینده ایجاد شود. مطالعه ما در غنا انجام شده است، یک کشور نسبتا کوچک و در حال توسعه در پایین صحرای آفریقا. با وجود این که غنا بسیاری از مشخصات کشور های در حال توسعه دیگر را دارد، دیگر کشور های در حال توسعه ممکن است المان های متفاوتی را از نظر زمینه کاری و فرهنگی داشته باشند که بررسی آن ها، بینش ها و نظریات جدیدی را در اختیار ما قرار می دهد. از این نظر، ما باید به بررسی کشور های در حال توسعه دیگر و کشور های توسعه یافته نیز توجه کنیم