دانلود ترجمه مقاله مطالعه ای بر ماهیت متغیر تحقیقات انتقادی مهم (حسابداری) – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

تبادل ایمیل زیر (20 مارس 2014) بین دو ویراستار سازمان بررسی تحقیقات انتقادی مهم (CPA)، مربوط به ارزیابی اولیه یک مقاله جدید است تا تصمیمی مبنی بر رد یا بازبینی این مقاله اتخاذ شود. ویراستار 1: ما یک مقاله جدید دریافت کردیم و من می خواهم دیدگاه های شما را در مورد آن بدانم.[. . . ]. به طور کلی، این مقاله یک پژوهش کیفی است که با دیدگاهی کارشناسانه و با استفاده از داده های یک کشور به حاشیه رانده شده (که منافعی از این مقاله دارد اما این مورد آن را به سندی انتقادی تبدیل نمی کند) ارائه شده است.