دانلود ترجمه مقاله سازمان شخصیت و ارتباط آن با خصوصیات بالینی در اختلال شخصیت مرزی – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

با توجه به اطلاعات ما، این اولین تحقیقی است که بطور تخصصی ارزیابی می‌کند کدامیک از حوزه‌های مدل ساختار شخصیت ساختارمند با عملکرد در بیماران مبتلا به BPD ارتباط دارد. اهمیت ارزیابی عملکردی بیماران مبتلا به BPD مورد تأکید مولفین بسیاری قرار گرفته است.

آسیب عملکردی این بیماران، که شبیه به بیماران مبتلا به سایر بیماری‌های روانی جدی ا ست، اغلب مورد بی‌توجهی خود بیماران و درمانگرشان قرار می‌گیرند، در نتیجه، نوعی خوش‌بینی گمراه‌کننده در ارزیابی قابلیت‌های تطبیقی‌شان ایجاد می‌کند. در مطالعه ما، حوزه «هویت» و مقیاس فرعی «حس یکپارچه و پیوسته از خود» پس از لحاظ کردن متغیرهای مداخله‌کننده احتمالی تنها متغیرهای پیش‌بین معنادار عملکرد بین حوزه‌ها و مقیاس‌های فرعی استیپو بودند.