دانلود ترجمه مقاله تاثیر پلاسیبو بر لرزش در حال استراحت در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۱۸

17,000 تومان

یافته اصلی مطالعه حاضر آن است که تجویز دارونما باعث کاهش عینی مشخص دامنه لرزش حدوداً ۵۳ درصدی بیماران مبتلا به tPD می گردد. شایان ذکر است که کاهش لرزش در واکنش دهندگان به دارونما مشابه کاهش حاصل از تحریک دوپامینرژیک بزونزا ناشی از آپومورفین بود. داده های ما بیانگر کارآیی دارونما در لرزش در حال استراحت مربوط به PD مطابق با یافته های پیشین گزارش شده درباره علائم کم تحرکی (یعنی کندی و سختی) است.