دانلود ترجمه مقاله شیوع اختلالات (ناهنجاری های) روانی در میان بیماران کرونری افسرده با/بدون شخصیت نوع D. نتایج آزمایش SPIRR-CAD چند مرکزی – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

ساختار شخصیت “نوع D” (پریشان) بوسیله Denollet در سال ۱۹۹۵ معرفی شده بود. این مقوله بوسیله ترکیب دو ویژگی پایه پایدار ، “تاثیر پذیری منفی” (مانند بی قراری ، اضطراب ، تحریک پذیری) و “بازداری اجتماعی” (مانند رفتار منع شده در خلال تعامل اجتماعی) مشخص شده است. این دو رفتار پایه ، بصورت روان سنجی بروی دو مقیاس پرسشنامه DS-14 خود ارزیابی ذخیره شده بود.