دانلود ترجمه مقاله اعتقادات مذهبی و مذاکرات تجاری بین‌المللی : آیا ایمان رفتار مذاکره‌کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد ؟ – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

مذاکرات تجاری که در مرزه‌ای ملی انجام می‌شود اغلب چالشی برای شاغلان مدیریت محسوب می‌شود , بنابراین یک گام حیاتی در توسعه خارجی بسیاری از شرکت‌ها محسوب می‌شود.

شکست در اجرای موفقیت‌آمیز از طریق موانع فرهنگی پیچیده که در مذاکرات بین‌المللی وجود دارد می‌تواند باعث تاخیر یا حتی خنثی کردن تلاش‌ها برای نفوذ به یک بازار خارجی شود (گلبرو و هربگي، 1996؛ تونگ، 1991). بنابراین , برای مذاکره کنندگان کسب و کار بین‌المللی (IB) مهم است که خود را برای تفاوت‌های فرهنگی که احتمالا ً در خارج از کشور برخورد می‌کنند آماده کنند.