دانلود ترجمه مقاله اخلاق و راستی و امانت عمومی در اکتشاف فضایی – الزویر ۲۰۱۸

10,000 تومان

به منظور ارائه چارچوبی برای تجزیه و تحلیل، فرض خواهم کرد که اخلاق و امانت و راستی عمومی در اکتشافات فضایی، به طور گسترده به سه شکل مورد رسیدگی قرار گرفته است: 1. از طریق قوانین اخلاقی خاصی که به کار برده می شوند، مانند استانداردهای مورد توافق کشورهای شریک در سرمایه گذاری مشترک، و الزامات اخلاق دولت هر یک از کشورهای مشارکت کننده برای کارکنان خود…