بایگانی برچسب: ادبیات نظری شخصیت برند

ادبیات نظری برند

ادبیات نظری برند ادبیات نظری برند:یکی از نقاط عدم توافق میان اندیشمندان حوزه بازاریابی، ارائه [...]

ادبیات و مبانی نظری ارزش از دیدگاه مشتری

ادبیات و مبانی نظری ارزش از دیدگاه مشتری ارزش از دیدگاه مشتری به صورت خیلی [...]

ادبیات نظری برند 2

ادبیات نظری برند ادبیات نظری برند:ایدهي برند حداقل به حدود 5000 سال قبل برمی‌گردد. پس [...]

ادبیات نظری شخصیت برند

ادبیات نظری شخصیت برند ادبیات نظری شخصیت برند:شخصیت برند (Brand Personality) مجموعه ویژگی‌های انسانی‌ای است [...]