بایگانی برچسب: ادبیات نظری مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه آزمون فناوری تان و همکاران(2010)

پرسشنامه آزمون فناوری تان و همکاران(2010) : قطعا! هنگامی که صحبت از یک \”آزمون فناوری\” [...]

پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرسشنامه شایستگی های مدیران در [...]

ادبیات نظری مدیریت فناوری اطلاعات

ادبیات نظری مدیریت فناوری اطلاعات ادبیات نظری مدیریت فناوری اطلاعات:فناوری اطلاعات ، بسیار ازعلم رایانه [...]