بایگانی برچسب: ادبیات نظری هوش هیجانی

هوش چندگانه گاردنر و کابرد های آن در مشاغل مختلف

هوارد گاردنر (Howard Gardner) کیست؟ هوش چند گانه گاردنر شامل هشت نوع است و ضریب آن [...]

پرسشنامه استاندارد قابلیت تکنولوژیکی هوش تجاری

پرسشنامه استاندارد قابلیت تکنولوژیکی هوش تجاری پرسشنامه استاندارد قابلیت تکنولوژیکی هوش تجاری توسط واتسون و [...]

ادبیات نظری هوش هیجانی

ادبیات نظری هوش هیجانی ادبیات نظری هوش هیجانی: براى تعريف هوش چند نوع برخورد به [...]