بایگانی برچسب: ارزیابی سازمانی

روشهاي ارزشيابي عملكرد

روشهاي مختلفي براي ارزشيابي عملكردكاركنان وجود دارد كه در قالب هر يك از رويكردهاي ذكر [...]

1 دیدگاه

پرسشنامه استاندارد انسجام و یکپارچگی سازمان

پرسشنامه استاندارد انسجام و یکپارچگی سازمان پرسشنامه  استاندارد انسجام و یکپارچگی سازمان:این پرسشنامه دارای 14 [...]

پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی  بوی(2001)

پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی  بوی(2001) پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی توسط بووی و همکاران در سال [...]