بایگانی برچسب: اعتیاد

پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل(احمدی و همکاران؛ 1395)

پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل : اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی که [...]

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (1996)

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت : اعتیاد به اینترنت که به عنوان استفاده مشکل‌زا از اینترنت [...]