بایگانی برچسب: بازاریابی اجتماعی

6 نمونه کمپین های بازاریابی اجتماعی

در این مقاله 6نمونه کمپین های بازاریابی اجتماعی را به شما معرفی میکنیم کمپین مبارزه با دخانیات: [...]

2 دیدگاه

ادبیات نظری بازاریابی رابطه مند

ادبیات نظری بازاریابی رابطه مند ادبیات نظری بازاریابی رابطه مند در سال های اخیر تحقیقات [...]

ادبیات نظری بازاریابی دهان به دهان الکترونیک

ادبیات نظری بازاریابی دهان به دهان الکترونیک ادبیات نظری بازاریابی دهان به دهان الکترونیک:ابتدا باید [...]

1 دیدگاه

ادبیات نظری بازاریابی داخلی

ادبیات نظری بازاریابی داخلی ادبیات نظری بازاریابی داخلی:ابتدا تعریف مختصری از بازاریابی داخلی انجام دهیم [...]

1 دیدگاه

ادبیات نظری بازاریابی حسی

ادبیات نظری بازاریابی حسی ادبیات نظری بازاریابی حسی:امروزه مدیریت بازاریابی از مفاهیم تولید، فروش، بازاریابی، [...]

ادبیات نظری بازاریابی اجتماعی

ادبیات نظری بازاریابی اجتماعی ادبیات نظری بازاریابی اجتماعی:بسياري از مردم در تعريف بازاريابي آنرا پيشبرد [...]