بایگانی برچسب: بازاریابی و فروش

پرسشنامه مدیریت فروش بالدوف(2001)

پرسشنامه مدیریت فروش بالدوف و همکاران در سال 2001 ساخته شده است و دارای 65 [...]

پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی بنت(2005)

پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی توسط بنت و همکاران در سال 2005 طراحی شد [...]

1 دیدگاه

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی ادبیات  نظری استراتژی بازاریابی: در تعریف از دیدگاه براین، مدیریت استراتژیک [...]

ادبیات نظری بازاریابی دهان به دهان

ادبیات نظری بازاریابی دهان به دهان ادبیات نظری بازاریابی دهان به دهان:بازار از نظر عملی [...]