استراتژی رقابتی

استراتژِی رقابتی

استراتژی رقابتی یک استراتژی کسب و کار است که نیروی اصلی و اساسی را تعیین می­ کند که بر موقعیت رقابتی اثر گذار هستند

رقابت شدید دربازارهای بین المللی نیازمند سازمان هایی است که استراتژی رقابتی را بهبود دهند. این بهبودها فقط به شرکت ها نفع نمی ­رسانند، بلکه بر روی استراتژی رقابتی یک صنعت به عنوان یک کل تأثیر مستقیم دارند. در واقع، استراتژی رقابتی سازمان ها در درون یک صنعت خاص، رقابت جویی آن صنعت را منعکس می ­سازد.

پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز

در سلسله مراتب استراتژیها، استراتژیهای کسب و کار بین دو سطح بالا و پایین قرار می­گیرند در سطح بالا استراتژی کل شرکت قرار دارد و در سطح پایین استراتژیهای وظیفه ای قراردارند بنابراین استراتژیهای در سطح کسب و کار بین این دو سطح قرار می­گیرند .

پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز کومار

والتر و سامی در سال ۲۰۰۳ بین واژه فوق تمایز قایل شده اند وبه نظر آنها استراتژی در سطح شرکت، جهت کلی و حرکت شرکت را تعیین می­کند در حالی که استراتژی های کسب و کار بر چگونگی به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار تاکید می ­کنند.

استراتژی های کسب و کار به دستیابی استراتژی ها و اهداف شرکت کمک می ­کند. در حالی که این نگاه به بعد رقابتی استراتژی های کسب و کار توجه می­ کند. دیگر محققان به طور صریحی استراتژی های کسب و کار را معادل با استراتژی های رقابت می ­دانند.

ادبیات نظری استراتژی بازاریابی

منان و همکاران در سال ۱۹۹۹پیشنهاد می­ کنند که استراتژی رقابتی یک استراتژی کسب و کار است که نیروهای اصلی و اساسی را تعیین می­کند که بر موقعیت رقابتی اثرگذار هستند.وین و روبرسون در سال ۱۹۸۳اشاره می­ کند که استراتژی های کسب و کار که گاهی اوقات استراتژی های رقابت نامیده می ­شوند،

ابعاد استراتژی رقابتی

این ابعاد شامل:

  • بازارها و محصولاتی که در آن یک کسب و کار می­خواهد رقابت کند.
  • سطح سرمایه گذاری.
  • استراتژیهای حوزه وظیفه ای که برای رقابت در آن بازار الزم است.
  • دارایی های استراتژیک و مهارت های استراتژیک که برای استراتژی و به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار مهم است.
  • تخصیص منابع به واحدهای تجاری
  • توسعه اثرات هم افزایی بین کسب و کارها

 به نظر ویلیمون جنبه های رقابتی استراتژی های کسب و کار را در تعریفش این گونه ارایه کرده است:

استراتژی های کسب و کار که اغلب استراتژی های رقابت نامیده می­ شوند بر بهبود موقعیت رقابتی محصولات و خدمات شرکت در درون صنعت یا یک بخش از بازار که شرکت در آن فعال است، تمرکز می­ کنند.

ادبیات نظری استراتژی رقابتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *