پرسشنامه استاندارد نقش لجستیک الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین (۱۳۹۳)

نقش لجستیک الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه استاندارد نقش لجستیک الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین (۱۳۹۳)

پرسشنامه استاندارد نقش لجستیک الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین توسط محقق در سال ۹۳ طراحی شده است و دارای ۲۸ سوال در ۵ بعد(آشکار بودن موجودی، شفافیت اطلاعات، مدیریت زنجیره تامین، عملکرد مالی، عملکرد بازار)می باشد.هدف از طراحی ارزیابی نقش لجستیک الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین می باشد.الفای کرونباخ به دست امده۸۲/. می باشد.

پرسشنامه استاندارد نقش لجستیک الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت زنجیره تامین :

 طبق تعریف انجمن زنجیره ی تامین جهانی این واژه به مفهوم یکپارچه‌سازی فرآیندهای کلیدی کسب و کار از کاربر نهایی گرفته تا تأمین کننده اصلی است که وظیفه­ی تأمین محصولات، خدمات و اطلاعاتی را که باعث ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان سازمان می‌شوند، بر عهده دارد.

زنجیره تأمین:

با توجه به نظر “کریستوفر” شبکه‌ای از سازمان‌های بالادستی تا پایین دستی است که در فرایند‌ها و فعالیت‌های مختلفی درگیر هستند که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نهایی ایجاد ارزش می‌کنند.

عملکرد سازمان:

معیاری برای اندازه­گیری خروجی و اثربخشی سازمان می­باشد و قابل اندازه گیری است. عوامل متعددی روی این آیتم تاثیر گذار می­باشند که از آن جمله می­توان موارد زیر را برشمرد: محیط کسب و کار، قوانین و مقررات، زمینه های مالی و ساختار سازمانی در هر کشور.

عملکرد مالی :

عملکرد مالی نشان دهنده سودها، درآمدها و بازده سرمایه گذاری و بازده فروش سازمان می­باشد.

عملکرد بازار:

منظور از عملکرد بازار بهبود موقعیت سازمان در بازار (سهم بازار) و بهبود ادراک مشتریان از سازمان و محصولات آن و نیز افزایش وفاداری می­باشد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  نقش لجستیک الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۸گویه ای پرسشنامه نقش لجستیک الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
آشکار بودن موجودی ۱-۳
شفافیت اطلاعات ۴-۶
مدیریت زنجیره تامین ۷-۱۴
عملکرد مالی ۱۵-۲۰
عملکرد بازار ۲۱-۲۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *