ضرورت و اهمیت منابع انسانی

ضرورت و اهمیت منابع انسانی

ضرورت و اهمیت منابع انسانی :منابع انسانی بخش عمده ای از ورودی های تولیدی و عملیاتی سازمان ها و مراکز صنعتی را تشکیل می دهند. شرکتی که مدیر و کارکنان با مهارت را به کار می گیرد در مقایسه با نوسانات دیگری که از چنین امتیازی برخوردار نیستند، احتمالاً موفقیت بیشتری دارد. اگر افراد از طریق آموزش به تخصص و مهارت های بالاتری مجهز گردند، وظایف خود را صحیح تر انجام داده و قابلیت بیشتری برای یادگیری روش های انجام کار و تولید پیشرفته در ارتباط با کارشان پیدا می کنند. آموزش می تواند سطح مهارت های مدیران و کارکنان را تعالی بخشیده و دستاوردهای موثر مرتبط با عملکرد را به وجود آورد( رمزگویان، ۱۳۸۶) شواهد موجود بیانگر آن است که کشورهای پیشرفته و شرکت های موفق سرمایه گذاری های هنگفتی را در این زمینه به کار بسته اند. بدون شک آنان سودآوری و کارآمدی آموزش نیروی انسانی را در گذشته تجربه نموده اند که در وضعیت حاضر نیز به انجام چنین عملیاتی اهتمام می ورزند.

در یک رویکرد انسان متمرکز، طراحی فرایند گرای انسان به همان اندازه که مسائل فنی، از جنبه های بهره وری نشان داده اند، اهمیت دارد. برنامه های مختلفی از جمله افزایش انگیزه در محل کار، بهبود شرایط کار کارگران فیزیکی، به دست آوردن امنیت شغلی و افزایش رضایت شغلی، افزایش کیفیت و بهره وری، کاهش هزینه ها برای تبدیل شدن انسان متمرکز  روز به روز در حال افزایش است.

به طور واضح ضرورت آموزش نیروی انسانی را در دو بخش می توان مطرح کرد:

الف) واقعیت ها: در این زمینه تجربه شرکت ها و کشورهای پیشرفته خود گواه بر این است که آموزش های نیروی انسانی به منظور توسعه و بهسازی منابع انسانی از یک جایگاه استراتژیکی برخوردارند. به عنوان مثال، ۹۰ درصد شرکت های آمریکایی بودجه رسمی آموزشی دارند، در ایالات متحده به طور متوسط سالانه هر یک از پرسنل ۱۵ ساعت آموزش دریافت می کنند و میزان کلی ساعت های سپری شده در آموزش ۱۵ بیلیون ساعت می باشد، به طور متوسط شرکت های بزرگ ۵۲۷۰۰۰ دلار و شرکت های کوچک ۲۱۸۰۰۰ دلار برای آموزش صرف می کنند (هل از ۳۰۰۰۰ پرسنل شرکت ژاپن سانیو، ۱۰۰۰۰ نفر سالانه از طریق مراکز کارآموزی آموزش شرکت سانیکو آموزش دریافت می کنند

۹۰ درصد شرکت های آمریکایی بودجه رسمی آموزشی دارند،

به هر حال واقعیت های فوق نشان از آن دارد که آموزش یکی از عوامل موفقیت کشورها و شرکت های موفق جهان است؛ زیرا بدون تغذیه علمی و فکری، نیروی انسانی عملاً حالت منابع مادی به خود می گیرد. از طرف دیگر زیان حاصل از عدم این شرایط، به صورت تصاعدی در می آید، بدین خاطر که کارکنان فرهیخته از توانایی بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و فکری در سطح بالایی برخوردارند.

ب) شرایط و اقتضای زمان: پیدایش شرایط و موقعیت های جدید در زندگی انسان ها را به این فکر وا می دارد که همواره برای تغذیه علمی و اطلاعاتی خویش در زمینه های فکری و حرفه ای اقدام نموده و بیندیشند. این شرایط جدید عبارتند از:

  • عصری که بشر در آن به سر می برد فرا صنعتی است که به موج سوم موسوم است. برخلاف عصر کشاورزی و سنتی که موج اول نام گرفته و عصر صنعت که به موج سوم شناخته می شود، که به نوعی از ثبات برخوردار بودند و روند حیات بشر در یک مسیر نسبتاً هموار طی طریق می نمود، بارزترین ویژگی عصر فرا صنعتی را می توان پویایی امور، پیچیدگی شرایط و غیره عنوان نمود که به اقتضای آن انسان عصر فرا صنعتی باید مجهز به صفاتی هم چون چالاکی اندیشه، مهارت های تفکر انتزاعی، توان طراحی مدل های ذهنی از واقعیت های زندگی اجتماعی و اقتصادی می باشد. آموزش های شغلی مستمر در واقع یک مسیر راهبردی به منظور رسیدن به خواسته های فوق است.

به تبع پیدایش جامعه نوین و تغییرات ساختار ارزشی، روابط اجتماعی و میان فردی صمیمانه و چهره به چهره به حالت رسمی و خشک تغییر حالت داده و پیامد چنین وضعی، مواردی هم چون در لاک خود فرو رفتن و انزوا طلبی می باشد. بدین ترتیب در میان کارکنان و مدیران حس همکاری و روحیه همبستگی جای خود را به رقابت میان افراد داده است. در جریان آموزش ها از طریق همایش ها و کارگاه های آموزشی، تبادلات علمی، گفت و شنودهای جمعی و …. می توان تا حدی حس مسئولیت اجتماعی و دگر خواهی افراد را تقویت نمود و صمیمیت میان آن ها را افزایش داد. در مجموع، آموزش نیروی انسانی یکی از مناسب ترین ابزارهایی است که به استعانت از آن می توان با ثبات گرایی، سستی، کهولت فکری نیروی انسانی دست و پنجه نرم کرد. به علاوه، « آموزش حرفه ای مداوم به طور معنی داری پتانسیل تاثیرگذاری بر عملیات حرفه ای می باشد.  تحقق یافتن ادعای مستلزم پایبند بودن به رویکرد ها و نگرش های علمی و منطقی در ارتباط آموزش منابع انسانی، در عرصه عمل می باشد

پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *