موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت

 1. بررسی تاثیر خدمات پس از فروش شرکت x بر میزان رضایت مشتریان این شرکت مطالعه موردی : ……..
 2. بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادرات محصول x
 3. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصول x دراستانهای …….
 4. بررسی نگرش صادر کنندگان در مورد تأثیر عوامل تولید، بازاررسانی و اطلاع رسانی به بازار بر صادرات محصول x در شهرستان ……………
 5. تجزیه و تحلیل عوامل داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکت x
 6. امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیک در صنایع شرکت x
 7. بررسی ارتباط همکاری و عملکرد در بین مؤسسات صنایع دستی شهر …….(مورد مطالعه : …….)
 8. بررسی موانع توسعه و صادرات محصول x ایران
 9. انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مطالعه موردی : شرکت x
 10. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر بهبود عملکرد واحدهای خصوصی شده شرکت مخابرات شهرستان x
 11. مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد صنایع x.
 12. تکنولوژی اطلاعات و تأ ثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی: استان x)
 13. بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرآیند تدوین استراتژی شرکتهای موجود در فهرست x
 14. بررسی تأثیر مدیریت بازاریابی بر افزایش فروش داخلی و جهانی محصول x
 15. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران محصول x با نام های تجاری متفاوت در شهر x
 16. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی در شهر x
 17. بررسی اثر بخشی فعالیتهای ترویجی انجام شده در زمینه بیمه های عمر توسط صنعت بیمه
 18. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات محصول x
 19. بررسی رابطه بین کیفیت برنامه ریزی بازاریابی با عملکردصنایع مواد غذایی در شهر x
 20. مطالعه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان درانتخاب محصول x با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی:x
 21. بررسی کارایی پرتفوی (سبد سهام) بیمه x
 22. بررسی موقعیت و جایگاه بازار شرکت x و ارائه استراتژی های مرتبط با آن با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
 23. بررسی تأثیر مدل EFQM به عملکرد شرکت x
 24. قیمت گذاری استراتژیک برای محصول x شرکت x در منطقه x
 25. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات صنعت x
 26. بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری
 27. بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های x در شهر x
 28. بررسی تاثیر مدیریت با مشتری بر کسب مزیت رقابتی بانک x
 29. بررسی آمادگی شرکت x جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری
 30. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک x در شهر x
 31. اندازه گیری کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدل سروکوال در بانک x شهر x
 32. رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید مصرف کنندگان محصول x
 33. بررسی عوامل موثربر انگیزش کارکنان شرکت x بر اساس تئوری هرزبرگ
 34. تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت x
 35. بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید خودرو x
 36. عوامل موثر بر عملکرد تیم های مراقبت پرواز در فرودگاه x
 37. رتبه بندی عوامل بازاریابی موثر بر کانال توزیع صادرات محصول x
 38. رابطه بین نگرش مشتریان و انتخاب آن ها در خرید محصول x
 39. بررسی عوامل مؤثـر بر فرآیند تصمیم‌گیری خریداران صادراتی محصولات x مورد مطالعه: شرکت x 20. عوامل موثر بر وفاداری مشتریان : مطالعه موردی بر مصرف کنندگان محصول x
 40. فضیلت های اخلاقی بازاریابی: بررسی دیدگاه متخصصین بازایابی و جامعه مصرف کننده
 41. بررسی تأثیر مدیریت رابطه با مشتری (CRM) بر عملکرد کلی مؤسسات مالی شهر x
 42. بررسی عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در شرکت x
 43. تأثیر سودآوری در تأمین مسئولیت اجتماعی سازمان : بررسی دیدگاه کارکنان و مشتریان شرکت x
 44. آمادگی برای پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری؛ مطالعه ی موردی بانک x
 45. تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش بر واکنش‎های پس از خرید مصرف ‎کنندگان مواد غذایی (مورد مطالعه: فروشگاههای x )
 46. رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش نام تجاری در هتل‌های چهار ستاره و پنج ستاره استان‌های x
 47. موانع و چالش‌های توسعه گردشگری داخلی در استان x
 48. شکاف ‌های داخلی کیفیت خدمات و تحلیل ارتباط آن با رضایتمندی شغلی کارکنان در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه x)
 49. تعیین و اولویت بندی عوامل رضایتمندی نمایندگی های فروش شرکت x بر اساس روش FAHP
 50. طراحی یک مدل مفهومی برای پذیرش تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط صنعتی شهر
 51. ارائه یک مدل تلفیقی از تحلیل SWOT، به منظور تحلیل استرات‍‍ژیک مشتری محور مورد مطالعه : بانک
 52. مقایسه اثربخشی شرکت‎های بیمه خصوصی و دولتی از دیدگاه رضایت بیمه‎ گذاران در شهر x با تاکید بر بخش خسارت بیمه x
 53. عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از نظر مدیران بنگاه¬های کوچک و متوسط منطقه آزاد تجاری- صنعتی x
 54. عوامل مؤثّر بر شکل گیری تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر x
 55. تاثیر بازاریابی اینترنتی بر افزایش درآمد هتلهای شهر x
 56. بررسی دلایل استفاده از بازاریابی رابطه مند در بین تامین کنندگان قطعات به شرکت x
 57. بررسی تاثیر خدمات پس از فروش شرکت x بر میزان رضایت مشتریان این شرکت مطالعه موردی : ……..
 58. بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادرات محصول x
 59. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصول x دراستانهای …….
 60. بررسی نگرش صادر کنندگان در مورد تأثیر عوامل تولید، بازاررسانی و اطلاع رسانی به بازار بر صادرات محصول x در شهرستان ……………
 61. تجزیه و تحلیل عوامل داخلی برای کسب مزیت رقابتی در شرکت x
 62. امکان سنجی استقرار تجارت الکترونیک در صنایع شرکت x
 63. بررسی ارتباط همکاری و عملکرد در بین مؤسسات صنایع دستی شهر …….(مورد مطالعه : …….)
 64. بررسی موانع توسعه و صادرات محصول x ایران
 65. انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی مطالعه موردی : شرکت x
 66. بررسی تأثیر خصوصی سازی بر بهبود عملکرد واحدهای خصوصی شده شرکت مخابرات شهرستان x
 67. مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد صنایع x.
 68. تکنولوژی اطلاعات و تأ ثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی: استان x)
 69. بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرآیند تدوین استراتژی شرکتهای موجود در فهرست x
 70. بررسی تأثیر مدیریت بازاریابی بر افزایش فروش داخلی و جهانی محصول x
 71. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران محصول x با نام های تجاری متفاوت در شهر x
 72. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی در شهر x
 73. بررسی اثر بخشی فعالیتهای ترویجی انجام شده در زمینه بیمه های عمر توسط صنعت بیمه
 74. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات محصول x
 75. بررسی رابطه بین کیفیت برنامه ریزی بازاریابی با عملکردصنایع مواد غذایی در شهر x
 76. مطالعه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان درانتخاب محصول x با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی:x
 77. بررسی کارایی پرتفوی (سبد سهام) بیمه x
 78. بررسی موقعیت و جایگاه بازار شرکت x و ارائه استراتژی های مرتبط با آن با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
 79. بررسی تأثیر مدل EFQM به عملکرد شرکت x
 80. قیمت گذاری استراتژیک برای محصول x شرکت x در منطقه x
 81. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات صنعت x
 82. بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری
 83. بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های x در شهر x
 84. بررسی تاثیر مدیریت با مشتری بر کسب مزیت رقابتی بانک x
 85. بررسی آمادگی شرکت x جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری
 86. بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک x در شهر x
 87. اندازه گیری کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدل سروکوال در بانک x شهر x
 88. رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید مصرف کنندگان محصول x
 89. بررسی عوامل موثربر انگیزش کارکنان شرکت x بر اساس تئوری هرزبرگ
 90. تعیین وضعیت مدیریت روابط با مشتری در شرکت x
 91. بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید خودرو x
 92. عوامل موثر بر عملکرد تیم های مراقبت پرواز در فرودگاه x
 93. رتبه بندی عوامل بازاریابی موثر بر کانال توزیع صادرات محصول x
 94. رابطه بین نگرش مشتریان و انتخاب آن ها در خرید محصول x
 95. فضیلت های اخلاقی بازاریابی: بررسی دیدگاه متخصصین بازایابی و جامعه مصرف کننده
 96. بررسی تأثیر مدیریت رابطه با مشتری (CRM) بر عملکرد کلی مؤسسات مالی شهر x
 97. بررسی عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در شرکت x
 98. تأثیر سودآوری در تأمین مسئولیت اجتماعی سازمان : بررسی دیدگاه کارکنان و مشتریان شرکت x
 99. آمادگی برای پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری؛ مطالعه ی موردی بانک x
 100. تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش بر واکنش‎های پس از خرید مصرف ‎کنندگان مواد غذایی (مورد مطالعه: فروشگاههای x )

مشاوره پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *