موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – مالی :

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – مالی :

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – مالی :

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – مالی :

سفارش مشاوره پایان نامه

 • بررسی‌ پیامدهای‌ نگرش‌ نامطلوب‌ دبیران‌ دبیرستانهای‌ دولتی‌ شهر x
 • نگرش کارکنان شهرداری شهر x نسبت به سیستم اطلاعاتی مکانیزه
 • مقایسه‌ تاثیر انگیزاننده‌ها و پاداش‌ها بر جذب‌ و نگهداری‌ منابع‌ انسانی‌ یروی‌ شرکت x
 • بررسی‌تاثیر فشارهای‌ شغلی‌ بر رضایت‌ شغلی‌ و عملکرد شغلی‌ در بین‌ مدیران‌ شرکت x
 • رابطه‌ بین‌ برداشت‌ عدم‌ تساوی‌ در پاداش‌ و رضامندی‌ شغلی‌ در شرکت x
 • بررسی اثر بخشی آموزش ضمن خدمت در واحدهای سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی شرکت x
 • نقش‌ اطلاعات‌ حسابداری‌ در تصمیم‌ گیریهای‌ مدیران‌ عالی‌ شرکت x
 • تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارایی کارکنان در شرکت x
 • بررسی استراتژی های باریابی مناسب جهت توسعه صادرات در صنایع غذائی
 • بررسی تاثیرانگیزاننده ها و پاداشها در نگهداری کارکنان شرکت x
 • کاربرد مدل اطلاعاتی مدیریتی نومن در بخش سفارشات خارجی گروه صنعتی x
 • ارزیابی وضعیت تکنولوژی در شرکت x

سفارش مشاوره پایان نامه

 • تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتی و خدماتی استان x
 • خط مشی های تقسیم سود و تاثیراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادارx
 • بررسی ارتباط بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادارx
 • بررسی روابط جو سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکتx
 • بررسی عوامل تعیین کننده و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در شهرx
 • بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر میزان سرمایه گذاری داخلی (تولیدات صادراتی) در منطقه آزاد تجاری x
 • بررسی تاثیر تعمیم مارک محصول بر سهم بازار در صنایع غذایی و لوازم بهداشتی در شهر x
 • بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت (مورد شرکت x
 • بررسی‌ کارآیی‌ داخلی‌ پخش‌ آگهی‌ بازرگانی‌ تلویزیونی‌ در صدا و سیمای‌ ج‌.ا.ا. مرکز شهر x
 • ارزیابی شیوه های مختلف خرده فروشی از دیدگاه مصرف کنندگان و تمایل آنها به تاسیس فروشگاههای زنجیره ای در شهر x
 • آزمون مدل هاکمن-الدهام در پالایشگاه x
 • بررسی تاثیر عوامل موثربر انگیزش نیروهای متخصص در صنایع x
 • بررسی تاثیر پاداشهای مالی بر افزایش تولید سرانه در شرکت x
 • بررسی‌ تاثیر مدیریت‌ ثمربخش‌ بر عملکرد کارکنان‌ (آموزش‌وپرورش‌ شهر x )
 • مطالعه‌ ویژگیهای‌ موثر تبلیغات‌ تجاری‌ تلویزیون‌ بریادآوری‌
 • ارزیابی‌ مهارتهای‌ مدیریتی‌ موردنیاز مدیران‌ صنعت‌ برق‌ در شهر x
 • علل نارسائیهای مرکز اطلاع رسانی از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات
 • بررسی‌ رابطه‌ رضایت‌ شغلی‌ و تعهد سازمانی‌ : (مطالعه‌ موردی‌ کارکنان‌ شرکت x)
 • بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک x شهر x
 • بررسی‌ عوامل‌ موثر بر رضایت‌ مشتریان‌ شرکت x در شهرx
 • بررسی‌ ساختار کانال‌ توزیع‌ محصول x شرکت x شهر x
 • ارزیابی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت x
 • سفارش مشاوره پایان نامه
 • سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری موسسات تولیدی استان x
 • کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاری برای تجزیه و تحلیل سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر x  : شرکت x
 • مقایسه مالی (بهای تمام شده)الگوهای تولید برنامه در صدا وسیمای شهر x
 • عوامل موثر در بهبود عملکرد نیروی کار در کارخانجات لوازم خانگی پارس
 • بررسی روشهای ترویج محصولات لبنی (مطالعه موردی : شرکت x)
 • مطالعه ساختار بورس پیمانهای تحویل آتی کالا و ارز و پیشنهاد الگوی مناسب برای ایران
 • بررسی عوامل موثر بر بهبود سبک رهبری مدیران سازمان حسابرسی
 • بهینه سازی سبد سرمایه گذاری (پرتفوی) «مورد : شرکت سرمایه گذاری x »
 • بررسی نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان x
 • بررسی ویژگیهای استراتژیک داخلی صنایع x کشور از دیدگاه مدیران این صنایع
 • بررسی روشهای ارزشیابی اختیار معامله و پیشنهاد مدل مناسب برای بازار سرمایه ایران
 • بررسی شفافیت اهداف سازمانی بر عملکرد سرپرستان شرکت x
 • بررسی عوامل موثر بر میزان صادرات محصولات کارخانجات محصول x شرکت x
 • عوامل موثر بر تسهیلات اعطائی صادراتی بانک x به بخش خصوصی(استان x)
 • بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران(بر اساس نظریه لیکرت)و رضایتمندی کارکنان در مجتمع x شهر x
 • کاربرد سیستم تولید انعطاف پذیر و تاثیر آن بر سودآوری در شرکت x
 • راهبردهای کاهش وابستگی تکنولوژی صنعت x و تاثیر آن براشتغال زائی منطقه ای : مورد کاوی : محصول x شرکت x شهر x
 • ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری بر اساس نظرات کارکنان در اداره x شهر x
 • بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات x
 • بررسی حفظ ارزش حقیقی سرمایه در موسسات بیمه،  شرکت x
 • بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین وضعیت ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت x محصول x
 • بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی در توسعه صادرات مناطق آزاد تجاری ایران(منطقه آزاد x)
 • بررسی نوسانات قیمت سهم از سودنقدی اعلام شده هرسهم درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارx طی سالهای x
 • بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار x بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • بررسی وضعیت نقدینگی و سیاست های سرمایه در گردش شرکتهای x پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx طی سالهای x
 • بررسی تأثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت x شهر x
 • بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و قیمت بازاری سهام شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x طی سالهای x
 • بررسی تاثیر سبک های مدیریت و مشارکت کاربر بر موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت در مراحل گوناگون رشد سیستم
 • تجزیه و تحلیل مالی شرکت فراورده های x با رویکرد مدیریت استراتژیک
 • بررسی بازده غیر عادی سهام تازه پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسی میزان مشتری محور بودن عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران در بیمه شخص ثالث و سرنشین در شهر x
 • برآورد نرخ بازده مورد انتظار براساس مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مقایسه آن با نرخ بازده سهام در بازار در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسی عملکرد سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس اوراق بهادار شهر x طی سال های x
 • سفارش مشاوره پایان نامه
 • بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی و ارایه یک مدل کاربردی
 • بررسی فرهنگ سازمانی حاکم در شرکت تولیدیx محور سایپا براساس مدل کوئین وگارث
 • بررسی ارتباط بین ارزش شرکت و ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک آن با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسی رابطه بین اندازه و رشد درآمد خالص شرکت با هزینه سرمایه آن در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسی الگوهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری رسمی متاهل در شرکت x
 • بررسی تنگناهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع تولیدی استان x
 • بررسی رابطه بین عوامل موثر و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس منطقه ای x
 • بررسی معیارهای انتخاب سهم در بورس منطقه ای x (با تاکید بر تحلیل بنیادی)
 • ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار x با استفاده از ضریب تعدیل قیمت سهام
 • بررسی میزان صحت قیمت اولیه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x مدل سازی پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک
 • بررسی مقایسه ای روش مدیریت سرمایه گذاری در بورس منطقه ای x در زمینه پیش بینی بازار و انتخاب سهام
 • بررسی رابطه بین نرخ بازده سرمایه‌گذاری (ROI) و عملکرد اقتصادی با استفاده از شاخص Q توبین در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار x
 • بررسی و شناسایی موانع خرید وفروش اینترنتی سهام در بورس اوراق بهادار در سالx
 • بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در محصولات مالی (سهام) در بورس اوراق بهادار در سال x
 • بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال هایx
 • بررسی و شناسایی موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در بانکهای شهر x
 • آزمون نظریه‌های رفتار مالی بر اساس عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x تحلیل ارتباط بین نسبت های مالی و نسبت قیمت به درآمد (P/E) هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x طی سال های x
 • رابطه بین استقرار مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد و وضعیت مالی (موردکاوی: شرکت شهر x)
 • مقایسه روش های تحلیل تکنیکی در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار x تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر برنامه‌ریزی منابع بنگاه (ERP) در شرکت x
 • بررسی مقایسه ای اثربخشی سیستم آسیکودا در شرکت x
 • بررسی تاثیر تئوری نمایندگی بر مدیریت منابع ریسک زنجیره عرضه از دیدگاه مدیران شرکت هایx

سفارش مشاوره پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *