پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (2000)

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (2000)

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (2000)

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی توسط ناراسیمهان و همکاران در سال 2002 ساخته شده است و اقای بحری ان را را در پژوهش خود بومی سازی نمود دارای 8سوال در 1 بعد می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 794/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

عملكرد، قابل اندازه‌گيري بوسيله عدد يا يك اصطلاح است.

– عملكرد، انجام دادن چيزي است با يك قصد و نيت خاص (مثلاً ايجاد ارزش).

– عملكرد، نتيجه يك عمل است (ارزش قابل اندازه‌گيري ايجاد مي‌شود).

– توانايي انجام يك نتيجه يا قابليت ايجاد آن را عملكرد گويند (براي مثال، رضايت مشتري به نظر مي‌رسد معيار قابليت سازمان براي فروش آينده است).

– عملكرد، مقايسه نتايج با چند الگو يا مرجع انتخاب شده يا تحميل شده داخلي يا خارجي است.

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران(2000)

– عملكرد، نتايج مقايسه با انتظارات است.

– عملكرد در روانشناسي، آن چيزي است كه بروز داده مي‌شود.

– عملكرد در هنرهاي نمايشي، نمايشي است كه شامل ايفاي نقش يا اعمال و نتايج اعمال است.

– عملكرد، يك قضاوت توسط رقباست (مشكل اينجاست كه تعريف كنيم چه كسي قاضي است و بدانيم در چه شرايطي قضاوت صورت مي‌گيرد).

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران(2000)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  یکپارچگی عملکرد سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 8گویه ای پرسشنامة عملکرد سازمانی می دهند.

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران(2000)

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
عملکرد سازمانی 1 تا 8

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران(2000)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *