موضوعات پايان نامه رشته مديريت دولتي

موضوعات پايان نامه رشته مديريت دولتي

موضوعات پايان نامه رشته مديريت دولتي

 1. بررسي رابطه بين برنامه تحصيلي دوره فوق‌ليسانس مراكز آموزش مديريت دولتي و احتياجات سازمانها در اين زمينه با تاكيد بر نظرات دانشجويان رشته مزبور
 2. بررسي تاثير ارائه اطلاعات حسابداري منابع انساني در عملكرد مديريت و از ديدگاه مديران با سابقه سازمانهاي دولتي در ايران
 3. تاثير بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي مكانيزه در تصميم گيري مديران مركز آموزش مديريت دولتي از ديدگاه مديران و كارشناسان
 4. بررسي ميزان آشنايي مديران سازمانهاي دولتي استانX با مهارتهاي سرپرستي و مديريت و نقش آن در كارآيي سازمان
 5. بررسي اثر دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت مديريت بر اثربخشي مديران سازمانهاي دولتي در استان X
 6. بررسي تاثير ساختار سازماني وشيوه مديريت بر روي شاخص هاي بيمارستاني وتعيين الگوي مناسب براي ارتقا آن در بيمارستانهاي عمومي-دولتي ايران
 7. مقايسه مديريت شركت‌هاي پيمانكاري دولتي : نصب پست ، ساختمان و احداث خطوط و نيروگاه (پيمانير) با مديريت بخش خصوصي پيمانكاري
 8. برقراري بررسي مهارت فردي مديريت زمان با مهارت سازماني آن در بين مديران دبيرستانهاي دولتي شهرستان X
 9. عنوان: بررسي نگرش مديران و دبيران دبيرستانهاي دولتي پسرانه شهرستان X درباره حدود اختيار تصميم‌گيري در مديريت مدرسه محور و تعيين زمينه‌هاي تصميم‌گيري موثر بر آموزش و يادگيري براساس طبقه‌بندي گليكمن
 10. طراحي و تبيين نظامات انتخاب و انتصاب مديران با جهت‌گيري بهبود مديريت دولتي (موضوع بند X اهداف برنامه X)
 11. مقايسه سبك مديريت دبيرستانهاي پسرانه دولتي و غيرانتفاعي شهر X
 12. بررسي مديريت مالي در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي ايران
 13. بررسي تاثير سبك مديريت بر ميزان شناخت و توجه مديران به عوامل انگيزشي معلمان در مدارس ابتدايي و راهنمايي (دولتي و غيرانتفاعي) پسرانه شهر X
 14. بررسي نگرش مديران دبيرستان‌هاي پسرانه دولتي شهر X نسبت به وظايف و نقش‌هاي مديريت آموزشي و ارتباط آن با عملكرد آنان از نظر دبيران
 15. بررسي عوامل و زمينه هاي تمركز زدايي با استفاده از مدل سه شاخگي در مركز آموزش مديريت دولتي
 16. بررسي مقايسه اي سلامت سازماني مدارس زير نظر مديران فارغ التحصيل رشته مديريت آموزشي با مديران ساير رشته ها از نظر دبيران آنها در دبيرستانهاي دولتي دخترانه شهرستان X
 17. مطالعه تطبيقي پيرامون مديريت مالي و سيستم‌هاي حسابداري در بخش دولتي و در بخش خصوصي و مقايسه اين سيستم‌ها با يكديگر
 18. نظارت مالي دولت در سازمانهاي دولتي و نقش آن در بهبود مديريت سازمان
 19. بررسي راههاي افزايش اثربخشي و بهبود مديريت در بيمارستان‏‎‎‏هاي دولتي (مطالعه موردي بيمارستان X)
 20. عنوان: موسسات انتفاعي و بازرگاني دولتي از ديدگاه اقتصاد ملي و مديريت
 21. بررسي ارتباط بين نگرش مديران نسبت به طبيعت انسان و سبك مديريت آنان در دبيرستان‌هاي پسرانه دولتي استان X نام
 22. بررسي رابطه اندازه سازمان و نظام مديريت منابع انساني (سازمانهاي دولتي مستقر در مركز استان X)
 23. نقش سازمان امور اداري و استخدامي كشور در بهبود مديريت وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي
 24. بررسي مديريت موجود در مدارس متوسطه دولتي دخترانه شهر X از ديدگاه مديران و معلمان و مقايسه آن با شاخص هاي مديريت تحول
 25. مقايسه آگاهي مديران دبيرستانهاي دخترانه‌دولتي با غيرانتفاعي از وظايف مديريت آموزشي و مقايسه عملكرد مديريتي‌آنها از ديدگاه دبيران در شهر X
 26. كاربرد ‏‎QFD‎‏ ‌‏‎تامين ‎‏خواسته هاي مشتري به الزامات آموزش در مركز آموزش مديريت دولتي استان X
 27. تحقيق پيرامون مديريت آمار در سازمانهاي دولتي ايران

       محورهاي مورد نظر براي تحقيق در مديريت دولتي:

 • مدیریت منابع انسانی،
 • هوش هیجانی،
 • چابکی سازمان،
 • هماهنگي راهبردي عناصر سازماني،
 • عملكرد سازمان،
 • استراتژی های منابع انسانی،
 • مديريت دانش،
 • سبک های مدیریت تعارض،
 • اثربخشی سازمان،
 • فرهنگ سازمان،
 • تعهد سازمان،
 • توانمندسازی منابع انسانی،
 • سبک رهبري،
 • خلاقيت سازماني،
 • پاسخگویی سازمانی،
 • اعتماد عمومی،
 • شهروندی سازمانی،
 • سودآوری سازمان،
 • عدالت سازمانی،
 • مدیریت مشارکتی،
 • حفظ ونگهداری منابع انسانی،
 • سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)،
 • رضایت شغلی،
 • ساختار سازماني،
 • جو سازماني،
 • سلامت سازماني،
 • فساد اداری،
 • خصوصي سازي،
 • فناوري اطلاعات،
 • سرمایه اجتماعی،
 • سرمايه‌هاي فكري (سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *